100 síðustu fréttir frá ráðuneytunum

20.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Styrkir til grunnnáms í listdansi

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um rekstrarstyrki til dansskóla sem kenna listdans samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdansskóla.

Lesa meira
 

19.11.2014 Utanríkisráðuneytið Fundað um framkvæmd EES-samningsins

EES-ráðið kom saman til fundar í Brussel í dag. Aðalefni fundarins var staða og framkvæmd EES-samningsins og aðgerðir ríkjanna til að tryggja hnökralausa upptöku gerða í samninginn og innleiðingu þeirra í landsrétt, sbr. m.a. Evrópustefnu ríkisstjórnar Íslands.  
Lesa meira
 

19.11.2014 Innanríkisráðuneytið Endurskoðun á reikniverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Á ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 8. október síðastliðnum voru kynntar tillögur að nýju reikniverki fyrir framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Tillögurnar byggjast á skýrslu starfshóps sem vann að heildarendurskoðun á laga- og reglugerðarákvæðum um sjóðinn á árunum 2009 og 2010 og var gefin út í júní 2010.

Lesa meira
 
Undirritun samnings í Strasbourg um samning gegn hagræðingu úrslita

19.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Undirritun alþjóðasamnings um hagræðingu úrslita kappleikja í íþróttum

Tilgangur samningsins er að koma í veg fyrir og upplýsa mál sem lúta að hagræðingu úrslita íþróttakappleikja og stuðla að því refsað sé fyrir brot af því tagi

Lesa meira
 

19.11.2014 Forsætisráðuneytið Áfangaskýrsla um bætta starfshætti eftirlitsstofnana

Forsætisráðherra skipaði í júní sl. vinnuhóp sem falið var að fara yfir lög, reglur og stjórnsýslu mikilvægra eftirlitsstofnana og meta hvernig viðmið um vandað regluverk og stjórnsýslu eru uppfyllt, með einföldun, samræmi og skilvirkni að markmiði.

Lesa meira
 

19.11.2014 Innanríkisráðuneytið Dagur upplýsingatækninnar haldinn 27. nóvember

Dagur upplýsingatækninnar 2014 verður haldinn á Grand hóteli í Reykjavík fimmtudaginn 27. nóvember. Fyrir hádegi fer fram fræðslufundur um öryggi opinberra vefja og eftir hádegi verður ráðstefna með yfirskriftinni: Byggjum, tengjum og tökum þátt.

Lesa meira
 

18.11.2014 Velferðarráðuneytið Niðurstöður könnunar á leiguíbúðum sveitarfélaga

Niðurstöður liggja fyrir úr árlegri könnun Varasjóðs húsnæðismála um leiguíbúðir í eigu sveitarfélaga um land allt. Í árslok 2013 voru leiguíbúðir sveitarfélaga rúmlega 4.900 og hafði fjölgað um 1,2% frá fyrra ári. Um 40 sveitarfélög telja sig búa við skort á leiguíbúðum en sex eru með áform um fjölgun þeirra.

Lesa meira
 

18.11.2014 Innanríkisráðuneytið Leiðbeiningar um ljósleiðarauppbyggingu opinberra aðila

Póst- og fjarskiptastofnun hefur útbúið leiðbeiningar fyrir sveitarfélög og aðra opinbera aðila vegna uppbyggingar ljósleiðarakerfa. Leiðbeiningarnar fela í sér upplýsingar um regluverk EES-samningsins á sviði samkeppni og ríkisaðstoðar, tæknikröfur, upplýsingar um kröfur í útboðum ásamt fyrirmynd að útboðsgögnum og að samningi við fjarskiptafyrirtæki um tengingu og rekstur ljósleiðarakerfa.

Lesa meira
 

18.11.2014 Forsætisráðuneytið Stefnuráð samþykkt í ríkisstjórn

Í dag samþykkti ríkisstjórnin að tillögu forsætisráðherra að fela forsætisráðuneytinu að undirbúa stofnun stefnuráðs innan Stjórnarráðs Íslands. Stefnuráðið hefur það hlutverk að vera samhæfingar- og samráðsvettvangur innan stjórnsýslunnar til að efla og bæta getu hennar til stefnumótunar og áætlanagerðar.
Lesa meira
 

18.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Jöfnun á flutningi og dreifingu á raforku til húshitunar

Á fundi ríkisstjórnar í fyrri viku var samþykkt tillaga iðnaðar- og viðskiptaráðherra þess efnis að ríkisstjórnin beiti sér fyrir því að á fjárlögum fyrir árið 2015 verði 91,5 m.kr. bætt við niðurgreiðslur til húshitunar til að bregðast við fyrirhuguðum hækkunum á kostnaði við rafhitun húsnæðis í þéttbýli. Þær hækkanir má rekja annars vegar til fyrirhugaðra breytinga á neðra þrepi virðisaukaskatts og hins vegar upptöku jöfnunargjalds á raforku, frá og með áramótum, en því gjaldi er ætlað að fjármagna fulla jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku í dreifbýli og þéttbýli.

Lesa meira
 

18.11.2014 Innanríkisráðuneytið Tveir nýir lögreglustjórar skipaðir

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson dómsmálaráðherra hefur skipað tvo nýja lögreglustjóra: Páleyju Borgþórsdóttur í embætti lögreglustjóra í Vestmannaeyjum og Karl Inga Vilbergsson í embætti lögreglustjóra á Vestfjörðum. Embættin voru auglýst laust til umsóknar með umsóknarfresti til 18. ágúst og bárust ráðuneytinu fimm umsóknir um hvort embætti frá átta umsækjendum, þremur konum og fimm körlum.

Lesa meira
 

18.11.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Frumathugun á samlegð stofnana á sviði rannsókna og vöktunar

Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hefur sett af stað vinnu við frumathugun á sameiningu nokkurra stofnana ráðuneytisins eða samþættingu verkefna sem undir þær heyra. 

Lesa meira
 
Fjármála- og efnahagsráðherra, forsætisráðherra ásamt ungmennum.

18.11.2014 Forsætisráðuneytið Ungmenni hitta ríkisstjórnina

Þann 20. nóvember næstkomandi verður 25 ára afmælisdagur Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna haldinn hátíðlegur. Af því tilefni hittu sex ungmenni ríkisstjórnina og ræddu um málefni sem varða sáttmálann og hagsmuni barna. 

Lesa meira
 
Vinnufundur um Biophilia í Hörpu nóv 2014

18.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Biophiliu kennsluverkefnið hafið

Dagana 13. – 14. nóvember 2014 hittust fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum hér á landi til að ræða um Biophiliu aðferðafræðina, tengja hana við fjölbreyttar kennsluaðferðir og hefja samstarf milli landanna um þróun verkefnisins

Lesa meira
 

18.11.2014 Velferðarráðuneytið Frumvarp um staðgöngumæðrun til umsagnar

Drög að frumvarpi til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni eru hér með birt til umsagnar. Frumvarpið er samið af starfshópi sem velferðarráðherra skipaði til verksins haustið 2012 í samræmi við ályktun Alþingis. Frestur til að skila umsögnum er til 2. desember.

Lesa meira
 

17.11.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Surtseyjarsýning opnuð í Eldheimum í Vestmannaeyjum

Sigurður Ingi Jóhannson, umhverfis- og auðlindarráðherra, opnaði á föstudag sérstaka sýningu um Surtsey í Eldheimum í Vestmannaeyjum. Við sama tilefni undirritaði forstjóri Umhverfisstofnunar nýja verndar- og stjórnunaráætlun fyrir Surtsey. 

Lesa meira
 

17.11.2014 Utanríkisráðuneytið Utanríkisráðherra ræðir áhuga Brasilíu á fríverslun á fundi EFTA-ráðherra

Þá áttu ráðherrarnir fund með Michael Punke, vara-viðskiptafullrúa Bandaríkjanna um stöðu fríverslunarviðræðna Bandaríkjanna við Evrópusambandið.
Lesa meira
 
Frá athöfn til að minnast þeirra sem látist hafa í umferðarslysum.

16.11.2014 Innanríkisráðuneytið Strengjum þess heit sem samfélag að fækka umferðarslysum

„Strengjum þess heit sem samfélag að fækka umferðarslysum,“ sagði Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, m.a. í ávarpi sínu við athöfn sem haldin var við bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi í dag, á árlegum minningardegi um fórnarlömb umferðarslysa. Efnt var til hliðstæðrar athafnar víða um heim að tilhlutan Sameinuðu þjóðanna sem hafa tileinkað þriðja sunnudag í nóvember þessari minningu. Minnst var látinna með einnar mínútu þögn og um leið var þeim starfsstéttum þakkað sem sinna viðbrögðum og meðferð fólks vegna umferðarslysa.

Lesa meira
 

15.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu 2014

Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar í tilefni af degi íslenskrar tungu 2014 voru afhent í Iðnó í dag 15. nóvember.

Lesa meira
 

14.11.2014 Innanríkisráðuneytið Drög að lagafrumvarpi um framtíðarskipan ákæruvalds til umsagnar

Drög að frumvarpi til laga um framtíðarskipan ákæruvalds eru nú til umsagnar hjá ráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir um frumvarpið á netfangið postur@irr.is til og með 21. nóvember næstkomandi.

Lesa meira
 

14.11.2014 Forsætisráðuneytið Fundur með varaforseta ráðgjafarþings Kína

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra átti nú síðdegis fund með Du Qinglin, varaforseta kínverska ráðgjafarþingsins, en varaforseti þingsins er staddur hér á landi í boði forseta Alþingis. 

Lesa meira
 
Gunnar Gunnarsson, sendiherra Íslands í Stokkhólmi og Andreas Kakouris, sendiherra Kýpur, undirrituðu samninginn.

14.11.2014 Utanríkisráðuneytið Tvísköttunarsamningur við Kýpur

Undirritaður hefur verið samningur milli Íslands og Kýpur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu og nær samningurinn til tekjuskatta.

Lesa meira
 
Fáni Nicaragua

14.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Ragnheiður Elín fer fyrir sendinefnd orku- og verkfræðifyrirtækja til Nicaragua

Dagana 16. til 20. nóvember mun Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra leiða sendinefnd fyrirtækja á sviði orkumála og verkfræði til Managua í Nicaragua. Tilgangur ferðarinnar er að kynna íslensk fyrirtæki og tæknilausnir fyrir heimamönnum og skoða þá möguleika á samstarfi sem stjórnvöld í Nicaragua hafa boðið upp á.

Lesa meira
 

14.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Tilnefning í Æskulýðsráð

Mennta- og menningarmálaráðuneyti leitar hér með eftir tilnefningum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka um fulltrúa í Æskulýðsráð fyrir tímabilið 2015 og 2016 sbr. reglugerð nr. 1088/2007 um skipan fulltrúa í Æskulýðsráð.

Lesa meira
 
Ari Matthíasson

14.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Ari Matthíasson skipaður þjóðleikhússtjóri

Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði í dag Ara Matthíasson sem þjóðleikhússtjóra til fimm ára, frá 1. janúar 2015.

Lesa meira
 
Gunnar Gunnarsson, sendiherra Íslands í Stokkhólmi og Andreas Kakouris, sendiherra Kýpur, undirrituðu samninginn.

14.11.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Tvísköttunarsamningur við Kýpur

Undirritaður hefur verið samningur milli Íslands og Kýpur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu og nær samningurinn til tekjuskatta. 

Lesa meira
 
Sæþór Örn Ásmundsson tekur við verðlaununum

13.11.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Nýtt jafnlaunamerki einstakt og lýsandi

Sæþór Örn Ásmundsson bar sigur úr býtum í hönnunarsamkeppni um jafnlaunamerki sem efnt var til af aðgerðahópi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins og Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Alls bárust 156 tillögur sem er met í sambærilegum keppnum sem
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur komið að.
Lesa meira
 
haestirettur

13.11.2014 Innanríkisráðuneytið Einn umsækjandi um setningu í embætti dómara við Hæstarétt

Embætti dómara við Hæstarétt Íslands var nýlega auglýst laust til setningar frá 1. janúar 2015 til 15. september 2017. Umsóknarfrestur var til 13. október sl. og barst ein umsókn um embættið, frá Ingveldi Einarsdóttur, settum dómara við Hæstarétt Íslands.

Lesa meira
 
Verðlaunaafhendingin

13.11.2014 Velferðarráðuneytið Nýtt jafnlaunamerki einstakt og lýsandi

Sæþór Örn Ásmundsson bar sigur úr býtum í hönnunarsamkeppni um jafnlaunamerki sem efnt var til af aðgerðahópi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins og Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Alls bárust 156 tillögur sem er met í sambærilegum keppnum sem Hönnunarmiðstöð Íslands hefur komið að.

Lesa meira
 
Norrænir orkumálaráðherrar

13.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Orkumálaráðherrar Norðurlandanna leggja áherslu á aukinn hlut endurnýjanlegrar orku í samgöngum

Ráðherrafundur orkumálaráðherra Norðurlandanna var haldinn í gær í Keflavík undir forsæti Ragnheiður Elín Árnadóttir. Ráðherrarnir lögðu sérstaka áherslu á mikilvægi þróunar grænna tæknilausna og þess að auka hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum jafnt á lofti, láði og legi.

Lesa meira
 
Norrænir ráðherrar

13.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Norrænn ráðherrafundur og ráðstefna um byggðamál

Ráðherrafundur Norrænu byggðamálaráðherrana var haldinn í gær í Keflavík. Meðal þess sem hæst bar á fundinum var að samþykkt var tillaga Sigurðar Inga Jóhannssonar þess efnis að sett verði af stað vinna við gerð stefnumótunar í málefnum Norðvestursvæðisins (Vestnorden) sem afmarkast af Íslandi, Grænlandi, Færeyjum og strandhéruðum Noregs. Stefnumótunin mun taka til byggðaþróunar, atvinnumála, norrænnar stofnanauppbyggingar, alþjóðasamskipta, umhverfismála og fleiri þátta.

Lesa meira
 

13.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 25 ára afmæli Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hvetur leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla til að halda upp á afmæli sáttmálans og jafnframt vekja sérstaka athygli barna og ungmenna á sáttmálanum og gildi hans.

Lesa meira
 
Biophilia kennsluverkefnið

13.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Norrænu samstarfi um Biophiliu kennsluverkefnið formlega hleypt af stokkunum

Biophiliu kennsluverkefniðer eitt af formennskuverkefnum Íslands í Norrænu ráðherranefndinni á yfirstandandi ári undir stjórn mennta- og menningarmálaráðuneytisins.
Lesa meira
 
Lesið í kortin

12.11.2014 Velferðarráðuneytið Mikill ávinningur af gæðavottun Geislavarna ríkisins

Forstjóri Geislavarna ríkisins segir að gæðahandbók og vottað gæðakerfi sem stofnunin hefur unnið eftir frá árinu 2008 hafa skilað stofnuninni margvíslegum ávinningi og verulegri og varanlegri hagræðingu í rekstri. Heilbrigðisráðherra kynnti sér starfsemi stofnunarinnar í gær.

Lesa meira
 
Dr. Hjörtur Bragi Sverrisson.

12.11.2014 Innanríkisráðuneytið Dr. Hjörtur Bragi Sverrisson skipaður formaður kærunefndar útlendingamála

Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra hefur skipað dr. Hjört Braga Sverrisson, framkvæmdastjóra mannréttindadeildar ÖSE í Kosovo, formann kærunefndar útlendingamála. Alls bárust sextán umsóknir um embættið en sérstök valnefnd mat Hjört Braga hæfastan umsækjenda.
Lesa meira
 

12.11.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Aukið samstarf milli veðurstofa Íslands og Danmerkur

Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, og Rasmus Helveg Petersen, loftslags- og orkumálaráðherra Danmerkur, undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um samstarf landanna tveggja á sviði rannsókna á loftslagi, veðurfari og haffræði. Þá kveður viljayfirlýsingin á um aukið samstarf Veðurstofu Íslands og Veðurstofu Danmerkur.

Lesa meira
 

12.11.2014 Utanríkisráðuneytið Utanríkisráðherra heimsækir höfuðstöðvar háskóla SÞ

Á fundi Gunnars Braga Sveinssonar með rektor skólans, David Malone, var samningur um starfsemi Jarðhitaskólans endurnýjaður til næstu fimm ára. 

Lesa meira
 

12.11.2014 Utanríkisráðuneytið Styrkir til frjálsra félagasamtaka vegna ebólu og annarra verkefna

Utanríkisráðuneytið veitir um 87 milljónum til verkefna í Sierra Leone, Úganda, Kenía, Gíneu Bissá, Palestínu og Suður-Afríku. 
Lesa meira
 

11.11.2014 Utanríkisráðuneytið Fríverslunarviðræður EFTA og Víetnam halda áfram

Viðræður EFTA og Víetnam hófust árið 2012 og er þar m.a. fjallað um vöruviðskipti, upprunareglur og viðskiptaliprun, þjónustuviðskipti, fjárfestingar, verndun hugverkaréttinda og sjálfbæra þróun.

Lesa meira
 

11.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Dagur íslenskrar tungu 2014

Verðlaun Jónasar Hallgrímsson verða afhent laugardaginn 15. nóvember í Iðnó í sérstakri hátíðardagskrá í tilefni af degi íslenskrar tungu

Lesa meira
 

11.11.2014 Utanríkisráðuneytið Áhersla á mikilvægi nýfjárfestinga og nýsköpunar

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra setti í dag ráðstefnu í Tókýó um nýsköpun og fjárfestingar en ráðstefnan var skipulögð af  íslenska verslunararáðinu  í Japan, sendiráði Íslands í Tókýó og íslenska sprotafyrirtækinu Cooori.
Lesa meira
 

11.11.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samráð við haghafa vegna endurheimtar votlendis

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur boðað hagsmuna- og fagaðila til samráðs um mótun aðgerðaáætlunar varðandi endurheimt votlendis. Aðgerðaáætlunin er liður í stefnu íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum og náttúruvernd.

Lesa meira
 

11.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Fræðslufundur um símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda

Í tengslum við stefnumótunarvinnu Fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara er efnt  til opins fundar til að kynna starf fagráðsins og helstu verkefni þess

Lesa meira
 
Alþingishúsið

11.11.2014 Velferðarráðuneytið Tilskipun um evrópsk samstarfsráð leidd í lög

Alþingi samþykkti 23. október sl. breytingu á lögum til innleiðingar á tilskipun Evrópuráðsins um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum sem starfa í löndum Evrópska efnahagssvæðisins og hafa a.m.k. 1.000 starfsmenn.

Lesa meira
 
Hlutfall barna sem búa á heimilum undir lágtekjumörkum í Evrópu 2012

10.11.2014 Velferðarráðuneytið Barnafátækt í Evrópu næstminnst á Íslandi árið 2012

Hlutfall barna á aldrinum 0–17 ára sem búa á heimilum undir lágtekjumörkum var 10% á Íslandi árið 2012 og þar með næstlægst í Evrópu á eftir Noregi. Á sama tíma var hlutfallið í löndum Evrópusambandins 20,7% að meðaltali. Þetta kemur fram í nýjum Félagsvísum Hagstofunnar um börn og fátækt.

Lesa meira
 

10.11.2014 Utanríkisráðuneytið Ríkir sameiginlegir hagsmunir

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra átti í dag fund með japönskum starfsbróður sínum, Fumio Kishida, í Tókýó. Hann fundaði einnig með Shinako Tsuchiya formanni vináttufélags Íslands og Japans á japanska þinginu.

Lesa meira
 

10.11.2014 Innanríkisráðuneytið Fræðsla, umferðareftirlit og framkvæmdir til að fækka banaslysum

Stjórnvöld vörðu um 366 milljónum á síðasta ári í þágu aukins umferðaröryggis samkvæmt umferðaröryggisáætlun samgönguáætlunar. Lögð var áhersla á sérstakar aðgerðir sem eiga að leiða til fækkunar slysa og lækkunar kostnaðar samfélagsins af umferðarslysum. Markmið stjórnvalda um aukið umferðaröryggi til ársins 2022 er tvíþætt; annars vegar að fjöldi látinna í umferð á hverja 100.000 íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum það ár. Hins vegar að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferðinni lækki að jafnaði um ekki minna en 5% á ári til ársins 2022. Þetta kemur fram í ársskýrslu um framkvæmd umferðaröryggisáætlunar árið 2013 sem var að koma út.

Lesa meira
 
Nordregio

10.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Alþjóðleg ráðstefna um, byggðamál, svæðisbundna nýsköpun og norræna lífhagkerfið

12. og 13. nóvember verður haldin ráðstefna í Hljómahöllinni í Keflavík þar sem fjallað verður um það hvernig norræna lífhagkerfið getur stutt við nýsköpun í dreifbýli. Ráðstefnan er haldinn samhliða fundi Norrænu ráðherranefndarinnar um atvinnu-, orku- og byggðamál (MR-NER) en þar verða m.a. byggðamálaráðherrar Íslands, Noregs og Svíþjóðar.

Lesa meira
 
Kynning á niðurstöðum skuldaleiðréttingarinnar

10.11.2014 Forsætisráðuneytið 69 þúsund umsóknir um leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána

Forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra, ásamt verkefnisstjórn um höfuðstólsleiðréttingu, kynntu í dag niðurstöður skuldaleiðréttingarinnar á fundi í Hörpu. 

Lesa meira
 
Velferðarráðuneytið

10.11.2014 Velferðarráðuneytið Kynjahlutfall í nefndum jafnast hjá velferðarráðuneytinu

Konur voru 51% fulltrúa í nefndum og ráðum á vegum velferðarráðuneytisins árið 2013 og karlar 49%. Kynjahlutfall í nefndum og ráðum ráðuneytanna er hvergi jafnara en í velferðarráðuneytinu og það er eina ráðuneytið þar sem konur eru fleiri en karlar í nefndum og ráðum.

Lesa meira
 
Norden

9.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Sjö norrænir ráðherrar funda í Keflavík 12. nóvember

Norræna ráðherranefndin um atvinnu-, orku- og byggðamál (MR-NER) fundar í Hljómahöllinni í Keflavík miðvikudaginn 12. nóvember. Í tengslum við fundinn verður haldin tveggja daga ráðstefna þar sem fjallað verður um nýsköpun í lífhagkerfinu og byggðamál.

Lesa meira
 
Við undirritun samnings um sjúkraflutninga

7.11.2014 Velferðarráðuneytið Samið um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu til sex ára

Samningar hafa tekist milli Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS) um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu. Samningurinn tekur gildi 1. janúar næstkomandi og gildir til sex ára. Heilbrigðisráðherra segir samninginn kærkominn eftir langvarandi óvissu.

Lesa meira
 
Samantekt Kristins Tómassonar

7.11.2014 Velferðarráðuneytið Aðgerðir gegn einelti verði liður í vinnuverndarstefnu

Efla þarf rannsóknir á einelti á vinnustöðum og styrkja stjórnendur til að vinna gegn einelti og takast á við eineltismál ef upp koma á vinnustað. Þetta kom meðal annars fram á vel sóttum morgunverðarfundi um þessi mál sem haldinn var í dag í tilefni af árlegum degi gegn einelti.

Lesa meira
 
Magnús Stefánsson og Illugi Gunnarsson

7.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Viðurkenning veitt á degi gegn einelti

Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra veitti í dag Magnúsi Stefánssyni og Páli Óskari Hjálmtýssyni viðurkenningu vegna jákvæðra skilaboða gegn einelti til samfélagsins. 

Lesa meira
 
Innanríkisráðherra keypti neyðarkall af Lilju Steinunni í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík

7.11.2014 Innanríkisráðuneytið Innanríkisráðherra keypti neyðarkall af Lilju Steinunni í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík

Árleg söfnun Landsbjargar  hófst í gær með sölu nýs neyðarkalls björgunarsveita. 

Lesa meira
 
Northern Future Forum í Helsinki

7.11.2014 Forsætisráðuneytið Northern Future Forum haldið á Íslandi árið 2015

Northern Future Forum fundi forsætisráðherra Bretlands, Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna lauk í Helsinki í dag. Að þessu sinni var sjónum einkum beint að nýsköpun og samkeppnishæfni í menntamálum. Í sendinefnd forsætisráðherra Íslands voru fulltrúar frá Háskóla Íslands, Gagarín, Start-up Energy Reykjavík og Kerecis.

Lesa meira
 
Einar S. Einarsson, Illugi Gunnarsson og Páll G. Jónsson

7.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Teikning af Ingunni Arnórsdóttur afhent ráðherra

Í gær komu þeir Einar S. Einarsson og Páll G. Jónsson færandi hendi á skrifstofu ráðherra.  Þeir afhentu Illuga Gunnarsyni forláta teikningu  af Ingunni Arnórsdóttur fyrstu menntakonu Íslands eftir Svölu Sóleygu Jónsdóttur.  

Lesa meira
 

6.11.2014 Innanríkisráðuneytið Árlegur minningardagur um þá sem látist hafa í umferðarslysum

Sunnudaginn 16. nóvember verður minnst þeirra sem látist hafa í umferðarslysum á Íslandi. Efnt verður í fjórða sinn til þessarar athafnar en efnt er til hliðstæðrar athafnar víða um heim að tilhlutan Sameinuðu þjóðanna sem hafa tileinkað þriðja sunnudag í nóvember þessari minningu.

Lesa meira
 

6.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Framlag til menningarsamstarfs milli Noregs og Íslands

Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands. Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 15. desember nk.

Lesa meira
 

6.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Dagur gegn einelti

Dagurinn verður að þessu sinni haldinn hátíðlegur föstudaginn 7. nóvember til að skólar geti nýtt virkan skóladag til að huga að þessu mikilvæga málefni.
Lesa meira
 

5.11.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Greiðsluafkoma ríkissjóðs janúar-september 2014

Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir fyrstu þrjá ársfjórðunga ársins 2014 liggur nú fyrir en í aðalatriðum gefur það upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á grundvelli innheimtra tekna og greiddra gjalda. 
Lesa meira
 

5.11.2014 Forsætisráðuneytið Forsætisráðherra tekur þátt í Northern Future Forum

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra mun taka þátt í Northern Future Forum, sem haldið verður í Finnlandi dagana 6.-7. nóvember.

Lesa meira
 

5.11.2014 Innanríkisráðuneytið Frumvarpsdrög um flutning netöryggissveitar til almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra til umsagnar

Drög að lagafrumvarpi um flutning netöryggissveitar frá Póst- og fjarskiptastofnun til almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra er nú til umsagnar hjá ráðuneytinu. Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að starfssvið sveitarinnar verði víkkað. Unnt er að senda umsagnir um frumvarpið á netfangið postur@irr.is til og með 17. nóvember næstkomandi.

Lesa meira
 

5.11.2014 Velferðarráðuneytið Morgunverðarfundur – Dagur gegn einelti

Þann 8. nóvember, verður dagur gegn einelti haldinn hátíðlegur í fjórða sinn. Markmiðið með deginum er að vekja sérstaka athygli á málefninu og hversu alvarlegt einelti er. Í tilefni dagsins efnir félags- og húsnæðismálaráðherra til morgunverðarfundar föstudaginn 7. nóvember. Fundurinn verður haldinn á Grand Hótel í Reykjavík og hefst stundvíslega kl. 08:15.

Lesa meira
 

4.11.2014 Utanríkisráðuneytið Samningaviðræður EFTA og Malasíu 25-28. nóvember

Utanríkisráðuneytið hvetur fyrirtæki og einstaklinga eindregið til að koma á framfæri við ráðuneytið upplýsingum um viðskiptahagsmuni í Malasíu á sviði vöru- og þjónustuviðskipta.
Lesa meira
 
Afhending sérkennslugagna fyrir einhverf börn

4.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Allir grunnskólar fá sérkennslugögn fyrir einhverf börn

Styrktarfélag barna með einhverfu keypti gögnin fyrir fé sem það safnaði

Lesa meira
 
Bárðarbunga

4.11.2014 Forsætisráðuneytið Ríkisstjórnin samþykkir að veittar verði allt að 687 m. kr. til lykilstofnana vegna eldsumbrota

Á fundi ríkisstjórnarinnar í dag voru rædd viðbrögð og aðgerðir vegna eldgossins og jarðhræringanna norðan Vatnajökuls.

Lesa meira
 
Ræða á stofnfundi SFS

4.11.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Ræða sjávarútvegsráðherra á stofnfundi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi

Stofnfundur Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) var haldinn sl. föstudag en þá sameinuðust Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Samtök fiskvinnslustöðva. Jens Garðar Helgason var kosinn formaður samtakanna en framkvæmdastjóri þeirra er Kolbeinn Árnason. Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegsráðherra flutti ræðu á stofnfundinum þar sem hann spurði sömu spurningar og spurt var árið 1848; “Sjávarbændur, er nú sjávarútvegur yðar orðin svo ágætur, sem unnt er?“

Lesa meira
 

4.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Úttekt á stöðu kynja og þátttöku í félagslífi framhaldsskólanema

Gefin hefur verið út skýrsla með helstu niðurstöðum úttektarinnar sem meistaranemar í kynjafræði við Háskóla Íslands gerðu veturinn 2013 - 2014

Lesa meira
 

4.11.2014 Innanríkisráðuneytið Breyting á reglugerð um skoðanir ferja til umsagnar

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 743/2001, um skoðanir ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum, með síðari breytingum. Unnt er að senda athugasemdir og ábendingar um drögin á netfangið postur@irr.is til og með 17. nóvember næstkomandi.

Lesa meira
 

4.11.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Frestur til að tilnefna nýsköpunarverkefni í opinberri þjónustu og stjórnsýslu framlengdur

Nýsköpunarverðlaunin í opinberri þjónustu og stjórnsýslu verða haldin í fjórða sinn 23. janúar 2015. Á síðustu þremur árum hafa um 140 verkefni verið tilnefnd til nýsköpunarverðlaunanna, en frestur til að skila inn tilnefningum fyrir næstu afhendingu hefur verið framlengdur. 

Lesa meira
 

4.11.2014 Innanríkisráðuneytið Drög að breytingu á reglugerð um flugvernd til umsagnar

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að breytingu á reglugerð um flugvernd nr. 985/2011. Breytingarnar varða meðal annars flugverndarþjálfun, bakgrunnsathuganir, skimun farþega og fleira. Umsagnarfrestur er til 21. nóvember næstkomandi og skulu umsagnir sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira
 
Embætti landlæknis

3.11.2014 Velferðarráðuneytið Umsóknir um embætti landlæknis 

Velferðarráðuneytið auglýsti laust til umsóknar embætti landlæknis þann 26. september sl. Landlæknir er skipaður af heilbrigðisráðherra til fimm ára í senn að fengnu mati nefndar skv. 9. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Skipað verður í embættið frá 1. janúar 2015.

Lesa meira
 

3.11.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Samkomulag um stofnun öndvegisseturs um sjálfbæra nýtingu og vernd hafsins

Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, undirritaði á föstudag samkomulag um stofnun öndvegisseturs um sjálfbæra nýtingu og vernd hafsins. Um er að ræða samstarfsvettvang fyrirtækja, háskólasamfélagsins, rannsóknastofnana og stjórnvalda um rannsóknir, þróun, framleiðslu og kynningu á tæknilausnum sem stuðla að vernd hafsins.

Lesa meira
 

3.11.2014 Utanríkisráðuneytið Rætt um endurskoðun fríverslunarsamnings EFTA við Kanada

Núverandi samningu er frá 2009 en stefnt hefur verið að því að útvíkka hann svo að hann nái til fleiri  sviða, s.s. þjónustuviðskipta
Lesa meira
 

3.11.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Innritun í framhaldsskóla á vorönn 2015

Innritun í dagskóla fyrir vorönn 2015 fer fram á menntagatt.is dagana 1. nóvember til 30. nóvember 2014. Einstakir skólar kunna að bjóða upp á lengra innritunartímabil og eru upplýsingar um það veittar á vefsíðu viðkomandi skóla.

Lesa meira
 

2.11.2014 Utanríkisráðuneytið Heita stuðningi við væntanlegt samkomulag í loftslagsmálum

Christiana Figueres, framkvæmdastýra rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál, átti í gær fundi með Gunnari Braga Sveinssyni, utanríkisráðherra og Sigurði Inga Jóhannssyni, umhverfis- og auðlindaráðherra.
Lesa meira
 
Fjölbreytt efni var til umræðu á rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar.

1.11.2014 Innanríkisráðuneytið Nærri 200 manns sóttu rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar

Nærri 200 manns sóttu þrettándu rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar sem haldin var í Reykjavík í gær og hlýddu á 20 fyrirlestra um margs konar rannsóknir og kannanir á sviði vega-, umferðar- og hafnamála. Samkvæmt vegalögum eiga 1,5% af mörkuðum tekjum Vegagerðarinnar að renna til rannsókna- og þróunarstarfs og eru mörg verkefna sem Vegagerðin styrkir kynnt á þessum árlegu ráðstefnum.

Lesa meira
 

31.10.2014 Utanríkisráðuneytið Stefán Haukur Jóhannesson nýr ráðuneytisstjóri

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra hefur skipað Stefán Hauk Jóhannesson ráðuneytisstjóra í utanríkisráðuneytinu frá 1. nóvember nk.

Lesa meira
 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra flytur opnunarerindi í Hringborði norðurslóða

31.10.2014 Forsætisráðuneytið Forsætisráðherra heldur opnunarávarp í Hringborði norðurslóða

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra flutti í dag opnunarerindi í Hringborði norðurslóða, Arctic Circle, sem haldið er í Hörpu um helgina, en um 1.400 þátttakendur frá um 40 löndum sækja ráðstefnuna.

Lesa meira
 

31.10.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Rafrænir reikningar frá 1. janúar 2015

Frá og með 1. janúar 2015 skulu allir reikningar til ríkisstofnana vegna kaupa ríkisins á vöru og þjónustu vera með rafrænum hætti.  Ákvörðunin um að taka upp rafræna reikninga frá og með 2015 var kynnt í febrúar sl. Hún er í samræmi við gildandi samninga við birgja um fyrirkomulag reikninga. 

Lesa meira
 
Skýrsla um rannsókn á dræmri kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum 2014 var kynnt í innanríkisráðuneytinu í dag.

30.10.2014 Innanríkisráðuneytið Margar ástæður nefndar fyrir minnkandi kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningum í vor

Enginn flokkur í framboði í mínu sveitarfélagi höfðaði til mín, mér fannst of margir flokkar vera í framboði, mér fannst ekki skipta máli hver yrði kosinn í sveitarstjórn, ég taldi að atkvæði mitt myndi ekki hafa áhrif á úrslit kosninganna. Allt eru þetta ástæður sem fram komu í svörum kjósenda í rannsókn á ástæðum fyrir minnkandi kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum síðastliðið vor.

Lesa meira
 

30.10.2014 Utanríkisráðuneytið Utanríkisráðherra opnar ráðstefnu um jafnréttismál á norðurslóðum

Á ráðstefnunni, sem um 140 manns taka þátt í, munu fulltrúar stjórnvalda, fræðasamfélags, viðskiptalífs, félagasamtaka og frumbyggja frá öllum Norðurskautsríkjunum fjalla um aðstæður kvenna og karla á svæðinu. 

Lesa meira
 

30.10.2014 Innanríkisráðuneytið Ný reglugerð um stjórn fjarskiptasjóðs og verkefnisstjórn

Reglugerð um stjórn fjarskiptasjóðs og verkefnisstjórn um framkvæmd fjarskiptaáætlunar hefur tekið gildi og kemur í stað eldri reglugerðar um sama efni. Ástæða þessarar breytingar er sú að tilfærsla hefur orðið á verkefnum með sameiningu ráðuneyta, uppfæra þurfti lagatilvísanir í reglugerðinni og um leið var breytt nokkrum öðrum efnisatriðum.

Lesa meira
 
Hús í Reykjavík

29.10.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavíkurborg hlaut Náttúru- og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 2014

Reykjavík hlaut Náttúru- og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 2014 við verðlaunaafhendingu Norðurlandaráðs í Stokkhólmi í kvöld.

Lesa meira
 
Mynd: Sænska utanríkisráðuneytið

29.10.2014 Utanríkisráðuneytið Fjallað um öryggismál og heilbrigðisvá á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, stýrði í dag fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna í tengslum við þing Norðurlandaráðs. Ebólu-faraldurinn, staða mála í Úkraínu, alþjóðleg öryggismál í ljósi þróunar í Evrópu og Mið-Austurlöndum og hagnýtt samstarf utanríkisþjónusta ríkjanna voru efst á dagskrá.
Lesa meira
 

29.10.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Umhverfisráðherrar Norðurlanda ræddu Norðurskautsmál á fundi sínum í dag

Umhverfisráðherrar Norðurlanda funduðu í Stokkhólmi í dag í tengslum við þing Norðurlandaráðs sem nú stendur þar yfir. Mikill samhljómur var meðal ráðherranna í þemaumræðu um Norðurskautið, sem Sigurður Ingi Jóhansson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hafði forsögu um fundinum.

Lesa meira
 

29.10.2014 Utanríkisráðuneytið Norrænir þróunarmálaráðherrar ræða ný þróunarmarkmið SÞ

Ráðherrar þróunarmála á Norðurlöndunum funduðu í gær í Stokkhólmi í tengslum við þing Norðurlandaráðs sem þar fer nú fram, og stýrði Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra fundinum.
Lesa meira
 
Bjarni Benediktsson undirritaði yfirlýsinguna fyrir Íslands hönd á fundií Berlín Mynd:Axel Schmidt/OECD

29.10.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Undirritaði yfirlýsingu um gagnsæi og sanngirni í skattamálum

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, undirritaði í dag fyrir Íslands hönd yfirlýsingu vegna upptöku nýs alþjóðlegs staðals um sjálfkrafa upplýsingaskipti í skattamálum. Alls undirrituðu fulltrúar 51 ríkis yfirlýsinguna, en undirritunin fór fram í Berlín á Global Forum, fundi Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um gagnsæi og upplýsingaskipti í skattamálum.

Lesa meira
 
Norrænir ráðherrar menningarmála Norðurlandaráðsþing 2014

29.10.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Menningarráðherrar Norðurlanda funda í Stokkhólmi

Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra stýrði fundi menningarráðherra Norðurlanda, sem haldinn var í tengslum við Norðurlandaráðsþingið sem nú stendur yfir og samráðsfundi með menntamálanefnd Norðurlandaráðs

Lesa meira
 
Stokkhólmur

29.10.2014 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Menntun og jafnrétti rædd á Norðurlandaráðsþingi

Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra stýrði málþingi um helstu viðfangsefni á sviði jafnréttismála og menntunar

Lesa meira
 

29.10.2014 Innanríkisráðuneytið Áætluð framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 2015 sem þegar hafa komið til úthlutunar nema um 33 milljörðum króna

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um heildarúthlutun framlaga á næsta ári til hinna ýmsu málaflokka sem sjóðurinn sinnir samanber reglugerðir um starfsemi sjóðsins. Alls nema úthlutanirnar nú um 33 milljörðum króna.

Lesa meira
 

29.10.2014 Innanríkisráðuneytið Drög að reglugerð um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi. Með henni er innleidd EES-gerð, þ.e. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 frá 20. október 2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi og um niðurfellingu á tilskipun 94/56/EB). Unnt er að senda athugasemdir og ábendingar um drögin á netfangið postur@irr.is til og með 10. nóvember næstkomandi.

Lesa meira
 
Frá fundi norrænna fjármálaráðherra í Stokkhólmi. Mynd: Magnus Fröderberg/Norden.org

28.10.2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Fundur norrænna fjármálaráðherra í Stokkhólmi

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, stýrði í dag árlegum fundi norrænna fjármálaráðherra sem fram fór í Stokkhólmi, en Ísland fer á þessu ári með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni.

Lesa meira
 
Norrænir forsætisráðherrar á fréttamannafundi í Stokkhólmi

28.10.2014 Forsætisráðuneytið Forsætisráðherra tekur þátt í störfum Norðurlandaráðsþings og ráðherrafundum

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra tók þátt í störfum Norðurlandaráðsþings, sem sett var í dag í þinghúsinu í Stokkhólmi. Flutti ráðherra meðal annars ræðu um þróun Norðurlandasamstarfs og tók þátt í þingumræðum.

Lesa meira
 
Mynd: Marika Ahonen.

27.10.2014 Utanríkisráðuneytið Ræddu hvernig auka megi viðskipti við Finnland

Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra tók í dag þátt í viðskiptaþingi í Turku og hringborðsumræðum um viðskiptamál í Helsinki, auk þess sem hann fundaði með  utanríkisráðherra og utanríkisviðskiptaráðherra Finnlands.

Lesa meira
 

27.10.2014 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Drög að frumvarpi til laga um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið leggur fram til kynningar drög að frumvarpi til laga um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum.

Lesa meira
 

27.10.2014 Forsætisráðuneytið Forsætisráðherra á Norðurlandaráðsþing

Norðurlandaráðsþing verður sett á morgun, þriðjudag, í Stokkhólmi og mun Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra taka þátt í störfum þingsins og ráðherrafundum því tengdu. 

Lesa meira
 
Síle GSI ræða

27.10.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Sigurður Ingi ræddi fiskeldi á Íslandi á alþjóðlegri fiskeldisráðstefnu í Síle

Alþjóðleg ráðstefna um sjálfbært  fiskeldi var haldin sl. föstudag í Puerto Montt Síle í tengslum við fiskeldissýninguna AquaSur. Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ávarpaði ráðstefnuna með erindi um viðfangsefni og tækifæri í íslensku fiskeldi. Ráðstefnan var á vegum GSI-Global Salmonal Initiative. Þar er um að ræða samtök fiskeldisfyrirtækja víðsvegar að úr heiminum sem fjalla um sameiginleg viðfangsefni fiskeldis á heimsvísu. 

Lesa meira
 

24.10.2014 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Sjávarútvegsráðherrar Íslands og Síle ræddu aukið samstarf á sviði sjávarútvegsmála

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Raúl Súnico aðstoðarsjávarútvegsráðherra Síle, ásamt sendinefndum sínum, áttu í dag tvíhliða fund í Puerto Varas. Á fundinum var fjallað um sjávarútvegs- og fiskeldismál.
Lesa meira